Syarat & Ketentuan

Peraturan untuk Penjual

 1. Ifesyen menjamin kerahasiaan data semua penjual kecuali untuk keperluan Pemesanan.
 2. Data yang diinput di ifesyen merupakan data sebenarnya.
 3. Penjual wajib memenuhi pesanan yang telah di selesaikan pembayarannya.
 4. Bila pesanan tidak dapat di penuhi oleh penjual, penjual harus berkordinasi dengan pembeli untuk membatalkan pesanan.
 5. Dana hasil penjualan tidak akan masuk ke saldo penjual sebelum pesanan di selesaikan.
 6. Penjual dilarang meminta bukti transfer kepada pembeli
 7. Produk yang dijual adalah betul-betul produk halal dan produk dalam negeri.


Peraturan untuk pembeli

 1. Ifesyen menjamin kerahasiaan data semua penjual kecuali untuk keerluan Pemesanan.
 2. Data yang diinput oleh pembeli di Ifesyen merupakan data sebenarnya.
 3. Pembeli wajib melalukan pembayaran terlebih dahulu agar penjual memproses pesanannya.
 4. Bila ada kendala terhadap pesanan, pembeli sebaiknya berkordinasi dahulu dengan penjual.
 5. Pembeli dapat mengajukan retur atau refund melalui form retur sebelum pesanan di anggap selesai.
 6. Pembeli dilarang mengirim bukti tranfer kepada penjual. Bukti transfer hanya di kirim kepada Tim support Ifesyen atau melalui form konfirmasi pembayaran.


Peraturan Penarikan Saldo

 • Anda dapat mengajukan penarikan dana kapanpun
 • Anda dapat menarik dana yang anda depositkan dengan minimal penarikan Rp 50.000
 • Pencairan dana dari PT Fesyen Jaman Sekarang ke rekening anda akan di lakuakn setiap hari Senin


Ketentuan umum

 1. Pencairan dana (Withdraw) oleh Ifesyen di lakukan setiap hari senin.
 2. Biaya pengiriman ditanggung oleh pembeli
 3. Transaksi diluar platform Ifesyen  bukan merupakan tanggung jawab dari ifesyen
 4. Ifesyen berhak untuk mengirimkan konten iklan kepada kategori member tertentu.


Jenis Usaha Yang Dilarang untuk di Publikasi di IFESYEN ?

Ifesyen mendukung semua bentuk usaha dari UKM maupun perorangan. Semua jenis usaha dapat di unggah dan di update keplatform ifesyen. Kecuali :

 1. Usaha anda tidak mengandung unsur kriminal dan penipuan
 2. Produk Usaha anda tidak melanggar undang - undang Pemerintah lokal maupun pusat